Lesson 35

From FSITLC
Jump to: navigation, search

Lesson 35 Review Dialog

A. คุณได้บ้านเช่าหรือยังครับ Have you found a house to rent yet?
B. กำลังหาอยู่ค่ะ I'm still looking.
คุณรู้จักใครที่มีบ้านให้เช่าบ้างไหมคะ Do you know anyone who has a house to rent?
A. ผมมีญาติคนหนึ่ง I have a relative.
เขาบอกผมว่าเขามีบ้านให้เช่า He told me that he had a house to rent.
B. อยู่ที่ไหนคะ Where?
A. อยู่ที่ถนนพหลโยธิน ซอยที่ ๑๒ On Phaholyothin Lane 12
เป็นบ้านกลางเก่ากลางใหม่ Its not old, but it's not new.
มีครัวแบบสมัยใหม่ โรงรถ และเรือนคนใช้ With a modern kitchen, a carport, and servantsquarters.
B. มีกี่ห้องนอนคะ How many bedrooms are there?
A. สามห้องนอน มีห้องน้ำสองห้อง Three bedrooms and two baths.
B. ซอยนั้น ถนนเป็นยังไงบ้างคะ What's the road like in that soi?
A. ดีครับ น้ำไฟก็สะดวก โทรศัพท์ก็มี Good. The water and electricity are good. There are also telephones in that area.

B. เขาคิดค่าเช่ายังไงคะ What does he charge for rent?
A. เดือนละสี่พันห้า ไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และค่าแก๊ส Four thousand, five hundred per month, not including water, electricity, telephone and gas.
ผู้เช่าต้องเสียเอง The tenant has to pay those himself.
B. สี่พันห้า ไม่ลดเลยหรือคะ Four thousand five hundred! Any discount at all?
A. เขาบอกผมว่าลดได้บ้างนิดหน่อย He told me that he could come down a little.
ถ้าคุณสนใจผมจะถามให้ If you are interested, I'll ask him for you.
B. ขอบคุณมากค่ะ Thank you very much.
คุณช่วยติดต่อให้ด้วยนะคะ Please inquire about it for me.
เดี๋ยวบ้านดี ๆ หายากเหลือเกิน Nowadays it's extremely difficult to find good houses.
A. ครับ เพราะบ้านมีน้อย และมีคนต้องการเช่ามากขึ้น Yes, there are few houses and more and more people needing them.
ค่าเช่าเลยแพงขึ้นทุกวัน As a result, rents are getting higher everyday.

Grammar notes

A large number of stative verbs may be grouped together as binary sets with opposite meanings, such as ดี: เลว good/bad, etc. If a model like the following Is drawn with ascending and descending degrees of 'goodness' and 'badness', it will be observed that the change from one to the other is a gradual thing: (i.e. passing through an infinite number of gradations):

Khuen-long.jpg

Going from เลว towards ดี would be going up (ขึ้น) and going the opposite direction would be going down (ลง).

In this situation ดีขึ้น 'getting better' indicates that a change is taking place and the direction of the change is towards 'goodness' (upwards). It does not tell us what the situation was (how good or how bad) when the change began or how far it has progressed. A similar situation in reverse is pictured in เลวลง 'getting worse'.

It would be incorrect to read some deep philosophic meaning into the fact that one stative verb occurs with ขึ้น and its opposite with ลง. It is no more significant than the fact that some adjectives occur with 'more' and some with '-er' in the comparative in English. In the following list of binary sets the first member occurs with ขึ้น; the second with ลง:

เก่ง : แย่ competent : very bad
เร็ว : ช้า fast : slow
แพง : ถูก expensive : cheap
สะอาด : สกปรก clean : dirty
ร้อน : หนาว hot : cold
มาก : น้อย much, many : little, few
สบาย : ลำบาก having an easy time : having a hard time
รวย : จน rich : poor
หนัก : เบา heavy : light
โต, ใหญ่ : เล็ก tall, big : small
ยาว : สั้น long : short
อ้วน : ผอม fat : thin
ยาก : ง่าย hard : easy
สูง : เตี้ย tall : short (of persons)
แข็ง : อ่อน hard : soft

Use of ถูก and จน as stative verbs

Stative verbs like ถูก, จน, etc. that usually occur with ลง may occur with ขึ้น to indicate an intensification of a situation already in existence. Observe the difference in meaning between จนลง and จนขึ้น in in the following examples:

Situation Pattern
1. เขาเคยรวยเดี๋ยวนี้เขามีเงินน้อยลง เขาจนลง
He used to be rich. Now he has less money. He's getting poorer.
2. เขาจนอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เขาจนมากกว่าแต่ก่อน เขาจนขึ้น
He was poor already. Now he's even poorer than before. He's getting even poorer.

Grammar Drills

Substitution Drill

Cue Pattern
ค่าเช่าบ้านแพงขึ้น Rents are going up.
1. อาหาร อาหารแพงขึ้น Food is getting more expensive.
2. ดี อาหารดีขึ้น The food is getting better.
3. อากาศ อากาศดีขึ้น The weather is getting better.
4. ร้อน อากาศร้อนขึ้น The weather is getting hotter.
5. สบาย อากาศสบายขึ้น The weather is getting more comfortable.
6. ผม ผมสบายขึ้น I feel better.
7. เขา เขาสบายขึ้น He feels better.
8. เก่ง เขาเก่งขึ้น He is getting more skillful.
9. ดี เขาดีขึ้น He is improving.
10. ภาษาไทยผม ภาษาไทยผมดีขึ้น My Thai is improving.
11. โรงเรียนของเรา โรงเรียนของเราดีขึ้น Our school is improving.
12. ใหญ่ โรงเรียนของเราใหญ่ขึ้น Our school is getting bigger.
13. สวย โรงเรียนของเราสวยขึ้น Our school is getting more beautiful.
14. ผู้หญิงคนนั้น ผู้หญิงคนนั้นสวยขึ้น That lady is getting more beautiful.
15. ดี ผู้หญิงคนนั้นดีขึ้น That lady is getting better.
16. ผมรู้จักเขา ผมรู้จักเขาดีขึ้น Im getting to know him better and better.
17. ผมพูดภาษาไทยได้ ผมพูดภาษาไทยได้ดีขึ้น My ability to speak Thai is improving.
18. เร็ว ผมพูดภาษาไทยได้เร็วขึ้น The rate at which I speak Thai is going up.
19. ผมขับรถ ผมขับรถเร็วขึ้น I driver faster (than previously).
20. ผมทำงาน ผมทำงานเร็วขึ้น I work faster (than previously).

Substitution Drill

Cue Pattern
ค่าเช่าบ้านถูกลง The rent is going down.
1. ของ ของถูกลง Things are getting cheaper.
2. รถ รถถูกลง Cars are getting cheaper.
3. ช้า รถช้าลง The car is slowing down.
4. เขาขับรถ เขาขับรถช้าลง He reduces the cars speed.
5. แย่ เขาขับรถแย่ลง His driving is getting worse.
6. โรงเรียนนั้น โรงเรียนนั้นแย่ลง That school is getting worse.
7. เล็ก โรงเรียนนั้นเล็กลง That school is getting smaller.

Substitution Drill

Cue Pattern
เดี๋ยวนี้มีคนต้องการเช่าบ้านมากขึ้น
At present there is an increasing demand for houses.
1. เรามีครู เดี๋ยวนี้เรามีครูมากขึ้น
At present we have more and more teachers.
2. ผมใช้เงิน เดี๋ยวนี้ผมใช้เงินมากขึ้น
At present I spend more and more money.
3. ผมมีเงิน เดี๋ยวนี้ผมมีเงินมากขึ้น
At present I have more and more money.
4. ผมพูดภาษาไทยได้ เดี๋ยวนี้ผมพูดภาษาไทยได้มากขึ้น
At present I speak more and more Thai.
5. ผมต้องซื้ออาหาร เดี๋ยวนี้ผมต้องซื้ออาหารมากขึ้น
At present I have to buy more and more food.
6. ผมทำงาน เดี๋ยวนี้ผมทำงานมากขึ้น
At present I work more and more.

Progressive Substitution Drill

Cue Pattern
เดี๋ยวนี้เรามีนักเรียนน้อยลง
At present we have fewer students.
1. ครู เดี๋ยวนี้เรามีครูน้อยลง
At present we have fewer teachers.
2. เจ้าหน้าที่เก่ง ๆ เดี๋ยวนี้เรามีเจ้าหน้าที่เก่ง ๆ น้อยลง
At present, we have a smaller number of competent staff.
3. หมอดี ๆ เดี๋ยวนี้เรามีหมอดี ๆ น้อยลง
At present we have a lower number of good doctors.
4. งานทำ เดี๋ยวนี้เรามีงานทำน้อยลง
At present we have less work to do.
5. เงิน เดี๋ยวนี้เรามีเงินน้อยลง
At present we have less money.
6. ได้ เดี๋ยวนี้เราได้เงินน้อยลง
At present we earn less money.
7. ใช้ เดี๋ยวนี้เราใช้เงินน้อยลง
At present we spend less money
8. ซื้อของ เดี๋ยวนี้เราซื้อของน้อยลง
At present we shop less.
9. ทาน เดี๋ยวนี้เราทานน้อยลง
At present we eat less.

Transformation Drill ขึ้น and ลง

Cue Pattern 1 and 2 Pattern 3
1. วันนี้ เมื่อวานนี้เขาไม่สบาย วันนี้เขาสบาย วันนี้เขาสบายขึ้น
Yesterday he was not well; today his is all right. Today he feels better.
2. เดี๋ยวนี้ เมื่อก่อนนี้เขาไม่เข้าใจคนไทย เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจคนไทยดี เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจคนไทยดีขึ้น
Before this he did not understand the Thais. Now he understands the Thais well Now he understands the Thais better.
3. เดี๋ยวนี้ เมื่อก่อนนี้มีคนพูดภาษาอังกฤษได้น้อย เดี๋ยวนี้มีคนพูดภาษาอังกฤษได้มาก เดี๋ยวนี้มีคนพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้น
Formerly there were a few people who could speak English. Now there are many people who can speak English. Now there are more and more people who can speak English.
4. เดือนนี้ เมื่อเดือนก่อนค่าไฟสองร้อยบาท เดือนนี้ค่าไฟร้อยห้าสิบบาท เดือนนี้ค่าไฟถูกลง
Last month the light bill was two hundred baht. This month the light bill was one-hundred and fifty baht. This month the light bill has gone down.
5. เดี๋ยวนี้ เมื่อก่อนนี้กรุงเทพฯ มีคลองมาก เดี๋ยวนี้กรุงเทพฯ มีคลองน้อย เดี๋ยวนี้กรุงเทพฯ มีคลองน้อยลง
In the old days there were many canals in Bangkok. Nowadays there are fewer canals in Bangkok. Nowadays there are fewer canals in Bangkok.
6. เดี๋ยวนี้ เมื่อก่อนนี้มีคนไปเที่ยวที่นั่นมาก เดี๋ยวนี้มีคนไปเที่ยวที่นั่นน้อย เดี๋ยวนี้มีคนไปเที่ยวที่นั่นน้อยลง
Formerly there were many people visiting that place. Nowadays there are few people visiting that place. Nowadays there are fewer people visiting that place.
7. เดี๋ยวนี้ เมื่อก่อนนี้บ้านนั้นใหม่ เดี๋ยวนี้บ้านนั้นเก่า เดี๋ยวนี้บ้านนั้นเก่าลง
That house was new. Now that house is old. That house has gotten older.
8. เดี๋ยวนี้ เมื่อก่อนนี้บ้านเช่าหาไม่ยาก เดี๋ยวนี้บ้านเช่าหายาก เดี๋ยวนี้บ้านเช่าหายากขึ้น
Formerly it was not difficult to find a house (for rent). At present it is difficult to find a house (to rent). At present it is increasingly difficult to find a house.
9. เดี๋ยวนี้ เมื่อก่อนนี้แถวนี้ไม่สะดวก เดี๋ยวนี้แถวนี้สะดวก เดี๋ยวนี้แถวนี้สะดวกขึ้น
Formerly this area was inconvenient. At present this area is convenient. At present, this area is more convent.
10. เดี๋ยวนี้ เมื่อก่อนนี้คนที่จบมหาวิทยาลัยมีน้อย เดี๋ยวนี้คนที่จบมหาวิทยาลัยมีมาก เดี๋ยวนี้คนที่จบมหาวิทยาลัยมีมากขึ้น
Formerly there were few university graduates. At present there are a lot of university graduates. At present the number of university graduates is increasing.

Transformation Drill

(Form sentences with the cue words and ขึ้น or กว่า as indicated by the situation)

Cue Pattern 1 and 2 Cue Pattern 3
1. a. ร้อน 1. เมื่อวานนี้อากาศร้อน วันนี้ วันนี้อากาศร้อนขึ้น
2. วันนี้อากาศร้อนมาก
hot 1. Yesterday, it was hot. Today it's hotter.
2. Today, it's very hot.
b. วันนี้ วันนี้ วันนี้อากาศร้อนกว่าเมื่อวานนี้
เมื่อวานนี้
Today Today it's hotter than yesterday
Yesterday
2. a. แพง 1. เมื่อก่อนนี้ค่าเช่าบ้านเดือนละสองพันบาท เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ค่าเช่าบ้านแพงขึ้น
2. เดี๋ยวนี้ค่าเช่าบ้านเดือนละสี่พันบาท
expensive 1. Formerly the rent was 2,000 Baht per month. Today the rent is more expensive.
2. Today the rent is 4,000 Baht per month.
b. ถูก 1. ค่าเช่าบ้านเมื่อก่อนนี้ เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ค่าเช่าบ้านแพงกว่าเมื่อก่อนนี้
2. ค่าเช่าบ้านเดี๋ยวนี้
cheap 1. The rent in those days. Today the rent is more expensive than in those days.
2. The rent today
3. a. น่าอยู่ 1. เมื่อก่อนนี้แถวนี้ไม่น่าอยู่ เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้แถวนี้น่าอยู่ขึ้น
2. เดี๋ยวนี้แถวนี้น่าอยู่
nice to live 1. Formerly, this are is not so nice to live in. Today, this area is nicer to live in.
2. Today, this area is nice to live in.
b. เมื่อก่อนนี้ เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้แถวนี้น่าอยู่กว่าเมื่อก่อน
เดี๋ยวนี้
formerly Today, this area is nicer than in those days.
today
4. a. ดี 1. เมื่อก่อนนี้ถนนไม่ดี เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ถนนดีขึ้น
2. เดี๋ยวนี้ถนนดี
good 1. Formerly the road was bad. Today the road is better.
2. At present the road is good.
b. เมื่อก่อนนี้ เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ถนนดี(ขึ้น)กว่าเมื่อก่อนนี้
เดี๋ยวนี้
formerly Now the road is better than before.
now
5. a. มีมาก 1. เมื่อก่อนนี้ที่นี่มีฝรั่งน้อย เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ที่นี่มีฝรั่งมากขึ้น
2. เดี๋ยวนี้ที่นี่มีฝรั่งมาก
There are a lot. 1. Formerly there were few Westerners here. Now there are more Westerners here.
2. Now there are a lot of Westerners here.
b. เมื่อก่อนนี้ เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ที่นี่มีฝรั่งมาก(ขึ้น)กว่าเมื่อก่อน
เดี๋ยวนี้
formerly There are more Westerners now than those days.
today

Sentence Formation Drill

Using the information give in the cue sentence, form sentences with ลง or ขึ้น so as to illustrate the type of change underway.

Cue Pattern
1. a. เขาเคยรวย เขาจนลง
เดี๋ยวนี้เขามีเงินน้อยลง
He used to be rich. He is getting poorer.
Now he has less money.
b. เขาจนอยู่แล้ว เขาจนขึ้น
เดี๋ยวนี้เขาจนมากกว่าแต่ก่อน
He was poor. He's getting even poorer.
Now he is poorer than he was before.
2. a. ของเคยแพง ของถูกลง
เดี๋ยวนี้ของมีราคาน้อยลง
Things used to be expensive. Things are getting cheaper.
Now the price of things is going down.
b. ของถูกอยู่แล้ว ของถูกขึ้น
เดี๋ยวนี้ถูกกว่าแต่ก่อน
Things were already cheap. Things are getting even cheaper.
Now things are cheaper than before.
3. a. เขาเคยเป็นคนดี เขาเลวลง
เดี๋ยวนี้เขาไม่ดี
He used to be a good person. He's turning bad.
Now he isnt good.
b. เขาเป็นคนไม่ดี เขาเลวขึ้น
เดี๋ยวนี้เขาไม่ดีมากกว่าเก่า
He wasn't a good person. He's getting even worse.
Now he's worse than formerly.
4. a. อากาศเคยร้อน อากาศหนาวลง
เดี๋ยวนี้อากาศเปลี่ยนเป็นหนาว
The weather was hot. It<'s getting colder.
Now it has turned cold.
b. เมื่อวานนี้อากาศหนาว อากาศหนาวขึ้น
วันนี้อากาศหนาวมากกว่าเมื่อวานนี้
Yesterday it was cold. The weather's becoming even colder.
Today its colder than it was yesterday.
5. a. ผู้หญิงคนนั้นเคยอ้วนมาก เขาผอมลง
เดี๋ยวนี้เขาลดน้ำหนักได้มาก
That woman used to be fat. She's getting thinner.
Now she has lost a lot of weight.
b. เขาเป็นคนผอม เขาผอมขึ้น
เมื่อวานนี้ดิฉันพบเขา เขาผอมมากกว่าเดิม
She was a thin person. She's getting even thinner.
Yesterday I met her. She was much thinner than before.
6 a. คุณสมศักดิ์เคยสบาย เขาลำบากลง
เดี๋ยวนี้เขาต้องทำงานมาก
Somsak used to have it easy. It's getting harder for him.
Now he has a lot of work to do.
b. คุณสมศักดิ์ลำบากอยู่แล้ว เขาลำบากขึ้น
เดี๋ยวนี้เขาต้องทำงานหนักมากกว่าก่อน
Somsak was already having a hard time. It's getting even harder for him.
Now he has to work harder than before.

Basic Episode

คูณจอห์น ไวท์เป็นข้าราชการกระทรวงต่างประเทศที่สถานทูตอเมริกัน เวลานี้เขาพักอยู่ที่โรงแรมรามา เขาหาบ้านเช่ามาหลายวันแล้ว


เขาไม่อยากอยู่อพาร์ทเมนท์เพราะเขาชอบอยู่บ้านมากกว่า เขาอยากได้บ้านใหญ่ ๆ เพราะครอบครัวของเขามีด้วยกันห้าคน คือคุณจอห์น ภรรยา และลูกสามคน


บ้านดี ๆ ในกรุงเทพฯ หายากและค่าเช่าก็แพงเหลือเกิน คูณจอห์นได้ค่าเช่าบ้านเดือนละห้าพันบาท แต่บ้านที่เขาไปดูไว้ ค่าเช่าอย่างต่ำเดือนละห้าพันห้า เดี๋ยวนี้กรุงเทพฯ ค่าเช่าบ้านแพงมากเพราะมีคนต้องการเช่ามากขึ้น


วันนี้เป็นวันเสาร์ คุณจอห์นไปหานายหน้า นายหน้าพาเขาไปดูบ้านหลังหนึ่งที่ถนนสุขุมวิท ซอยที่ ๒๗ บ้านนี้เป็นกลางเก่ากลางใหม่ เป็นตึกสองชั้น มีห้องสามห้อง ห้องน้ำสองห้อง มีห้องรับแขกใหญ่ ห้องอาหาร และห้องครัวแบบทันสม้ย มีโรงรถอยู่ติดกับบ้าน หลังบ้านมีห้องเก็บของ และเรือนคนใช้ หน้าบ้านมีสนามกว้าง


เจ้าของบ้านคิดค่าเช่าเดือนละห้าพันห้าร้อยบาท แต่เขาลดให้คุณจอห์นห้าร้อยบาท เป็นห้าพันบาทถ้วน เขาให้คุณจอห์นทำสัญญาเช่าหนึ่งปีกับจายเงินล่วงหน้าให้เขาสามเดือน ค่าเช่าห้าพันบาทนี้รวมทั้งเครื่องเรือน เขามีเครื่องเรือนพร้อมทุกอย่าง ขาดแต่เครื่องปรับอากาศ ส่วนค่าน้ำ ค่าไฟค่า โทรศัพท์ และค่าแก๊ส คุณจอห์นต้องเสียเอง คุณจอห์นบอกเจ้าของบ้านว่า เขาจะย้ายมาอยู่บ้านใหม่วันที่หนึ่งเดือนธันวาคม

Translation of Episode

Mr. John White is a State Department official. He has just arrived in Thailand. He came to work at the American Embassy. At present, he is staying at the Rama Hotel. He as been looking for a house for many days.


He doesn't want to live in an apartment because he prefers a house. He wants a big house because there are five persons in his family: John, his wife and three children.


Good houses are hard to find and the rent is too expensive. John gets 5,000 baht a month for his housing allowance, but the houses he has looked at are at least 5,500 Baht a month. Today rent in Bangkok is very high because there are more demands.


Today is Saturday. John goes to see a house agent. The house agent takes him to look at a house on Sukumwit, Lane 27. This house is not too old, nor brand new. It is a two-story brick house with three bedrooms and two bathrooms. There is a big living room, dining room, and a modern kitchen. There is a carport adjoining the house. At the back of the house, there is a storage room and a servants' quarters. There is a big lawn in front of the house.


The landlord charged 5,500 Baht a month for the rent, but for John he came down to 5,000 Baht which is 500 Baht exactly. He had John sign a lease for one year and pay him three months rent in advance. This 5,000 Baht includes furniture. The house is completely furnished except for air conditioners. As for water, electricity, telephone and gas, John has to pay them himself. John told the landlord that he was going to move into the new house on December 1.

Questions on the Episode


Answer the following questions according to the story given:

1. คุณจอห์นทำงานอะไร

What does John do for a living?

2. เขามาอยู่เมืองไทยได้นานหรือยัง

Has he been in Thailand long?

3. เวลานี้เขาพักอยู่ที่ไหน

Where is he staying now?

4. ทำไมคุณจอห์นต้องหาบ้านเช่า

Why does he have to look for a house?

5. ทำไมคุณจอห์นถึงไม่อยากอยู่อพาร์ทเมนท์

Why doesn't he want to live in an apartment?

6. ทำไมคุณจอห์นถึงต้องการบ้านใหญ่ ๆ

Why does John need a rather large house?

7. ทำไมคุณจอห์นถึงต้องหาบ้านเช่าอยู่หลายวัน

Why did he have to spend many days looking for a new home?

8. คุณจอห์นได้ค่าเช่าบ้านมากพอที่จะเช่าบ้านเดือนละห้าพันห้าร้อยบาทไหม

Does he get enough housing allowance to pay for the rent at 5,500 baht per month?

9. บ้านที่คุณจอห์นตกลงเช่าอยู่ที่ไหน

Where is the house John agrees to rent?

10. บ้านนั้นเป็นบ้านแบบไหน

What kind of house is it?
(a) สองชั้น หรือชั้นเดียว . . . . . Two or one story?
(b) ตึก หรือไม้ . . . . . . . . . . Masonry or wooden?
(c) มีห้องอะไรบ้าง . . . . . . . . What rooms are there?
(d) มีกี่ห้องนอน . . . . . . . . . .How many bedrooms?
(e) เป็นบ้านเล็ก หรือบ้านใหญ่ . . .A small or big house?
(f) มีโรงรถไหม อยู่ที่ไหน. . . . . Any carport? Where?

11. เจ้าของบ้านคิดค่าเช่าเดือนละเท่าไร

How much does the landlord charge for the rent?

12. บ้านนั้นมีเครื่องเรือนไหม มีอะไรบ้าง

Is it furnished? What do they have for furniture?

13. ค่าเช่า ๕๐๐๐ บาทนี้รวมทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ด้วยหรือเปล่า

Does the 5,000 baht rent include water and electricity?

14. คุณจอห์นทำสัญญาเช่ากี่ปี

How long a lease did John sign?

15. เขาต้องให้เงินล่วงหน้ากี่เดือน

How much deposit does he have to pay?

16. เขาจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่เมื่อไร

When is he going to move into the new house?

Exercises

a) Suppose one student is Mr. John White; another a house agent. Have the two students carry on a conversation based on the story given.
b) Suppose one student is Mr. Smith, a bachelor, looking for a one-bedroom apartment; another student is a landlord. Have them carry on a conversation using the sentences they have learned.
c) Discuss situations that are in a state of flux whether getting better, worse, harder, etc. For example:
1) Someone is richer or poorer than he used to be.
2) Some things are cheaper or more expensive than formerly.
3) The weather is colder or hotter than it was two months ago or will be three months hence.
4) Someone's relatives are much fatter or thinner than they were some time in the past or will be some time in the future.
d) Compare various people or things in terms of physical size. For example,
พ่อผมสูงกว่าแม่หนึ่งฟุด . . . . . My father is a foot taller than my mother.

Vocabulary

อ่อน to be soft, tender
อ้วน to be fat, stout
เบา to be light (in weight)
ใหญ่ to be large, big, major, main
แข็ง to be hard, firm, strong, stiff
กลางเก่ากลางใหม่ not old but not new
ลำบาก to be hard, difficult, troublesome
เลว to be bad, poor (in quality); low (in character)
เหลือเกิน too . . . , so . . .
มาก to be much, many; a lot; very
หนาว to be colder (weather, person)
หนัก to be heavy; hard (of work); severely, very
ง่าย to be simple, easy
ผอม to be thin (not fat)
สะอาด to be clean
สั้น to be short (in length)
สกปรก to be dirty
สูง to be high, tall
เตี้ย to be short, low (in height)
ไวท์ White (English name)