Prev Index Next

Basic episode, a visit to the Seventh Day Adventist hospital (part I)

คุณจอห์นกำลังจะไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลมิชชั่น เพื่อนของเขาไม่สบายมาหลายวันแล้ว /khun cɔ̀ɔn kamlaŋ cà pay yîam phʉ̂an thîi rooŋphayaabaan mítchân phʉ̂an khɔ̌ɔŋ khǎw mâysabaay maa lǎay wan lɛ́ɛw/ เขาให้คนใช้ไปเรียกแท็กซี่ให้เขาคันหนึ่ง เขาไม่อยากไปเรียกเองเพราะเวลาแท็กซี่เห็นฝรั่งเขามักจะบอกราคาค่าโดยสารแพง /khǎw hây khoncháy pay rîak thɛ́ksîi hây khǎw khan nʉ̀ŋ khǎw mây yàak pay rîak eeŋ phrɔ́ weelaa thɛ́ksîi hěn faràŋ khǎw mákcà bɔ̀ɔk raakhaa khâadooysǎan phɛɛŋ/

คนใช้เรียกแท็กซี่มาให้เขาคันหนึ่ง เป็นรถใหม่ เขาบอกคุณจอห์นว่าจากบ้านคุณจอห์นไปโรงพยาบาลมิชชั่นคนขับคิดค่าโดยสารสิบห้าบาท คุณจอห์นบอกว่าแพงไป เขาให้คนใช้ต่อสิบบาท แท็กซี่บอกว่าถ้าไม่ได้สิบสองบาท(เขา)ก็ไม่ไปเพราะแถวนั้นรถติด /khoncháy rîak thɛ́ksîi maa hây khǎw khan nʉ̀ŋ pen rót mày khǎw bɔ̀ɔk khun cɔ̀ɔn wâa càak bâan khun cɔ̀ɔn pay rooŋphayaabaan mítchân khonkhàp khít khâadooysǎan sìp hâa bàat khun cɔ̀ɔn bɔ̀ɔk wâa phɛɛŋ pay khǎw hây khoncháy tɔ̀ɔ sìp bàat thɛ́ksîi bɔ̀ɔk wâa thâa mâydây sìp sɔ̌ɔŋ bàat ( khǎw ) kɔ̂ɔ mây pay phrɔ́ thɛ̌ɛw nán róttìt/

แท็กซี่คนนั้นขับรถเร็วมาก คุณจอห์นขอให้เขาขับช้า ๆ แต่คนขับไม่ฟังเขาเลย คุณจอห์นไม่ทราบว่าจะทำยังไงดี คุณจอห์นไม่ทราบว่าทางโรงพยาบาลอนุญาตให้เขาเยี่ยมคนไข้ได้กี่โมง เขาไปถึงที่นั่นช้าเกินไปเขาเลยไปเยี่ยมเพื่อนไม่ทัน เขาเรียก(รถ)แท็กซี่คันหนึ่งและบอกให้ไปส่งเขาที่ตลาดนัดสนามหลวง /thɛ́ksîi khon nán khàprót rew mâak khun cɔ̀ɔn khɔ̌ɔhây khǎw khàp cháa ๆ tɛ̀ɛ khonkhàp mây faŋ khǎw ləəy khun cɔ̀ɔn mây sâap wâa cà tham yaŋŋay dii khun cɔ̀ɔn mây sâap wâa thaaŋ rooŋphayaabaan anúyâat hây khǎw yîam khonkhây dâay kìi mooŋ khǎw pay thʉ̌ŋ thîinân cháa kəənpay khǎw ləəy pay yîam phʉ̂an mâythan khǎw rîak ( rót ) thɛ́ksîi khan nʉ̀ŋ lɛ́ bɔ̀ɔk hây pay sòŋ khǎw thîi talàatnát sanǎamlǔaŋ/

Questions on the basic episode (part I)

1. คุณจอห์นไปโรงพยาบาลมิชชั่นทำไม
khun cɔ̀ɔn pay rooŋphayaabaan mítchân thammay
2. ทำไมเขาถึงไม่เรียกแท็กซี่เอง
thammay khǎw thʉ̌ŋ mây rîak thɛ́ksîi eeŋ
3. จากบ้านคุณจอห์นไปโรงพยาบาลมิชชั่นแท็กซี่คิดค่าโดยสารเท่าไหร่
càak bâan khun cɔ̀ɔn pay rooŋphayaabaan mítchân thɛ́ksîi khít khâadooysǎan thâwrày
4. คุณจอห์นให้คนใช้ต่อเท่าไหร่
khun cɔ̀ɔn hây khoncháy tɔ̀ɔ thâwrày
5. แท็กซี่บอกว่ายังไง
thɛ́ksîi bɔ̀ɔk wâa yaŋŋay
6. แท็กซี่คนนั้นขับรถเป็นยังไงบ้าง
thɛ́ksîi khon nán khàprót pen yaŋŋay bâaŋ
7. คุณจอห์นทำยังไง เขาบอกคนขับว่ายังไง
khun cɔ̀ɔn tham yaŋŋay khǎw bɔ̀ɔk khonkhàp wâa yaŋŋay
8. คุณจอห์นไปทันเยี่ยมเพื่อนไหม
khun cɔ̀ɔn pay than yîam phʉ̂an mǎy
9. ทำไมเขาถึงไปไม่ทัน
thammay khǎw thʉ̌ŋ pay mâythan
10. จากโรงพยาบาลมิชชั่นเขาไปไหน
càak rooŋphayaabaan mítchân khǎw pay nǎy

Basic episode, a visit to the Sunday market (part II)

คุณจอห์นเดินเที่ยวตลาดนัดอยู่หลายชั่วโมง ที่นี่มีของขายทุกอย่าง ทั้งของใช้ ต้นไม้ และสัตว์เลี้ยง ของที่นี่บางอย่างก็ถูกบางอย่างก็แพง คุณจอห์นซื้อของหลายอย่าง เขาซื้อของเล่นให้ลูก และของใช้ให้ภรรยา เขาซื้อของแปลก ๆ ที่อเมริกาไม่มีให้คุณพ่อคุณแม่เขา เขาคิดว่าเมื่อถึงวันคริสต์มาสเขาจะส่งของเหล่านี้ไปให้คุณพ่อคุณแม่ของเขาที่อเมริกา สำหรับน้องสาวของเขาเขายังไม่ทราบว่าจะให้อะไรดี /khun cɔ̀ɔn dəənthîaw talàatnát yùu lǎay chûamooŋ thîinîi mii khɔ̌ɔŋ khǎay thúkyàaŋ tháŋ khɔ̌ɔŋcháy tônmáay lɛ́ sàtlíaŋ khɔ̌ɔŋ thîinîi baaŋyàaŋ kɔ̂ɔ thùuk baaŋyàaŋ kɔ̂ɔ phɛɛŋ khun cɔ̀ɔn sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ lǎayyàaŋ khǎw sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ lên hây lûuk lɛ́ khɔ̌ɔŋcháy hây phanrayaa khǎw sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ plɛ̀ɛk ๆ thîi ameeríkaa mâymii hây khun phɔ̂ɔkhun mɛ̂ɛ khǎw khǎw khít wâa mʉ̂a thʉ̌ŋ wan khrítsamâat khǎw cà sòŋ khɔ̌ɔŋ làwníi pay hây khun phɔ̂ɔkhun mɛ̂ɛ khɔ̌ɔŋ khǎw thîi ameeríkaa sǎmràp nɔ́ɔŋsǎaw khɔ̌ɔŋ khǎw khǎw yaŋ mây sâap wâa cà hây àray dii/

ซื้อของเสร็จแล้วคุณจอห์นก็จะกลับบ้าน ขณะที่เขากำลังยืนหาแท็กซี่อยู่เขาพบเพื่อนคนหนึ่ง เพื่อนคนนั้นชื่อคุณสมาน คุณสมานเคยเรียนที่อเมริกา เมื่อเรียนจบแล้วเขากลับมาเมืองไทย และทำงานเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทย เขาได้ทุนไปดูงานที่อเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 1960 คุณจอห์นพบคุณสมานตอนที่คุณจอห์นกำลังเรียนภาษาไทยอยู่ที่อเมริกา ตอนนั้นเขาพบคนไทยหลายคนเพราะเวลามีคนไทยไปที่วอชิงตันเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศจะแนะนำให้นักเรียนภาษาไทยรู้จัก เพราะเขาอยากให้นักเรียนรู้จักคนไทยและหัดพูดภาษาไทยกับคนไทยหลาย ๆ คน /sʉ́ʉkhɔ̌ɔŋ sèt lɛ́ɛw khun cɔ̀ɔn kɔ̂ɔ cà klàp bâan khànàthîi khǎw kamlaŋ yʉʉn hǎa thɛ́ksîi yùu khǎw phóp phʉ̂an khon nʉ̀ŋ phʉ̂an khon nán chʉ̂ʉ khun samǎan khun samǎan khəəy rian thîi ameeríkaa mʉ̂a riancòp lɛ́ɛw khǎw klàpmaa mʉaŋ thay lɛ́ thamŋaan pen khâarâatchakaan kràsuaŋmáhàatthay khǎw dâay thun pay duuŋaan thîi ameeríkaa mʉ̂a pii khríssàkkaràat 1960 khun cɔ̀ɔn phóp khun samǎan tɔɔnthîi khun cɔ̀ɔn kamlaŋ rian phaasǎathay yùu thîi ameeríkaa tɔɔnnán khǎw phóp khonthay lǎay khon phrɔ́ weelaa mii khonthay pay thîi wɔɔ chiŋ tan câwnâathîi kràsuaŋ tàaŋpràthêet cà nɛ́nam hây nákrian phaasǎathay rúucàk phrɔ́ khǎw yàak hây nák rianrúu càk khonthay lɛ́ hàt phûut phaasǎathay kàp khonthay lǎay ๆ khon/

Questions on the basic episode (part II)

1. คุณจอห์นเดินเที่ยวอยู่นานไหม
khun cɔ̀ɔn dəənthîaw yùu naan mǎy
2. ที่นั่นมีอะไรขายบ้าง
thîinân mii àray khǎay bâaŋ
3. ของที่นั่นถูกหรือแพง
khɔ̌ɔŋ thîinân thùuk rʉ̌ʉ phɛɛŋ
4. คุณจอห์นซื้ออะไรได้บ้าง
khun cɔ̀ɔn sʉ́ʉ àray dâay bâaŋ
5. วันคริสต์มาสคุณจอห์นจะส่งอะไรไปให้คุณพ่อคุณแม่เขา
wan khrítsamâat khun cɔ̀ɔn cà sòŋ àray pay hây khun phɔ̂ɔkhun mɛ̂ɛ khǎw
6. วันคริสต์มาสคุณจอห์นจะให้ของขวัญอะไรน้องสาวเขา
wan khrítsamâat khun cɔ̀ɔn cà hây khɔ̌ɔŋkhwǎn àray nɔ́ɔŋsǎaw khǎw
7. ขณะที่เขาจะกลับเขาพบใคร
khànàthîi khǎw cà klàp khǎw phóp khray
8. คุณสมานทำงานอะไร
khun samǎan thamŋaan àray
9. เขาเคยไปอเมริกาไหม เมื่อไหร่
khǎw khəəy pay ameeríkaa mǎy mʉ̂arày
10. เขาไปเองหรือได้ทุนไป
khǎw pay eeŋ rʉ̌ʉ dâay thun pay
11. เขาไปอเมริกาทำไม
khǎw pay ameeríkaa thammay
12. ที่อเมริกาคุณจอห์นพบคุณสมานเมื่อไหร่
thîi ameeríkaa khun cɔ̀ɔn phóp khun samǎan mʉ̂arày
13. ทำไมเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศถึงแนะนำให้นักเรียนที่เรียนภาษาไทยรู้จักคนไทยที่ไปจากเมืองไทย
thammay câwnâathîi kràsuaŋ tàaŋpràthêet thʉ̌ŋ nɛ́nam hây nákrian thîi rian phaasǎathay rúucàk khonthay thîi pay càak mʉaŋ thay

Grammar notes

เมื่อ in time constructions:

เมื่อ /mʉ̂a/ occurs in two different types of constructions:

1. เมื่อ +
mʉ̂a +
noun phrase
verb phrase
or
2. เมื่อ +
mʉ̂a +
sentence

In the first time เมื่อ /mʉ̂a/ means 'at the time of' and usually refers to events in the past.

Examples are: เมื่อคืนนี้
mʉ̂akhʉʉnníi
last night
เมื่อเช้านี้
mʉ̂acháwníi
this morning (when the morning has passed)
เมื่อเด็ก()
mʉ̂a dèk ()
in childhood

In เมื่อ /mʉ̂a/ + sentences constructions the reference may be to past time.

ผมมาเมื่อเขาไปแล้ว
phǒm maa mʉ̂a khǎw pay lɛ́ɛw
I came when he had already gone.

Or to future time or to conditional situations:

เมื่อผมมีรถผม(ถึง)จะไปได้
mʉ̂a phǒm mii rót phǒm (thʉ̌ŋ) cà pay dâay
When I have a car, I'll be able to go.
เขาจะช่วยคุณ(ก็แต่)เมื่อเขาเห็นว่าคุณมีประโยชน์กะเขา
khǎw cà chûay khun (kɔ̂ɔ tɛ̀ɛ) mʉ̂a khǎw hěn wâa khun miipràyòot kà khǎw
He will help you only when he sees that you are useful to him.

เสร็จ and จบ compared in usage

Although both เสร็จ /sèt/ and จบ /còp/ are completive verbs they differ somewhat in meaning and usage:

1. เสร็จ to finish some activity (often of indefinite length and of temporary nature)
sèt to finish some activity (often of indefinite length and of temporary nature)
เขาทำงานเสร็จแล้ว
khǎw thamŋaan sèt lɛ́ɛw
He has finished working.
เขายังทำไม่เสร็จ
khǎw yaŋ tham mây sèt
He hasn't finished doing it yet.
2. จบ to complete a task (often of prescribed duration, such as a course of study).
còp to complete a task (often of prescribed duration, such as a course of study) .
อีก๒เดือนผมจะเรียนภาษาไทยจบครับ
ìik sɔ̌ɔŋ dʉan phǒm cà rian phaasǎathay còp khráp
I'll finish the Thai course in 2 months.
เราดูหนังไม่จบ
raw duu nǎŋ mây còp
We didn't see the movie to the end.
Note Either เสร็จ or จบ may occur in sentences which are otherwise Identical. The selection of one over the other indicates a difference in emphasis or focus. With set the focus is on the activity in general; with จบ it is on the completion of a particular action.
Either sèt or còp may occur in sentences which are otherwise Identical. The selection of one over the other indicates a difference in emphasis or focus. With set the focus is on the activity in general; with còp it is on the completion of a particular action.
เขาเขียนจดหมายเสร็จแล้ว
khǎw khǐancòtmǎay sèt lɛ́ɛw
He has finished letter writing.
เขาเขียนจดหมายจบแล้ว
khǎw khǐancòtmǎay còp lɛ́ɛw
He has finished writing a (the) letter.

Drills

Recognition and familiarization drill

เมื่อวานนี้
mʉ̂awaan níi
yesterday
เมื่อเช้า
mʉ̂a cháaw
this morning (past time)
เมื่อบ่ายสองโมง
mʉ̂a bàay sɔ̌ɔŋ mooŋ
2 p.m. (it's later than that now.)
เมื่อคืน
mʉ̂akhʉʉn
last night
เมื่อเด็ก ()
mʉ̂a dèk ()
in childhood
เมื่อผมมาถึงที่นี่ใหม่ ๆ
mʉ̂a phǒm maa thʉ̌ŋthîi nîi mày ๆ
When I had just got here.
เมื่อผมยังทำงานอยู่ที่นั่น
mʉ̂a phǒm yaŋ thamŋaan yùu thîinân
When I was still working here.

Transformation drill

Pattern 1 Pattern 2
1. เขาจะมาถึงเวลาบ่ายโมง
khǎw cà maathʉ̌ŋ weelaa bàaymooŋ
เขามาถึงแล้วเมื่อบ่ายโมง
khǎw maathʉ̌ŋ lɛ́ɛw mʉ̂a bàaymooŋ
He'll get there at 1 p.m. He got here at 1.p.m.
2. ผมจะทานเวลาห้าโมงเย็น
phǒm cà thaan weelaa hâa mooŋ yen
ผมทานแล้วเมื่อห้าโมงเย็น
phǒm thaan lɛ́ɛw mʉ̂a hâa mooŋ yen
I'll eat at 5 p.m. I ate at 5 p.m.
3. ผมจะพบเขาเย็นนี้
phǒm cà phóp khǎw yen níi
ผมพบเขาแล้วเมื่อเย็นนี้
phǒm phóp khǎw lɛ́ɛw mʉ̂a yen níi
I'll meet her this evening. I met her this evening.
4. เขาจะไปตอนเช้า
khǎw cà pay tɔɔncháaw
เขาไปเมื่อ(ตอน)เช้า
khǎw pay mʉ̂a (tɔɔn) cháaw
They'll go in the morning. They went in the morning.
5. เขาจะมาหาผมเวลาบ่ายโมง
khǎw cà maahǎa phǒm weelaa bàaymooŋ
เขามาหาผมเมื่อบ่ายมอง
khǎw maahǎa phǒm mʉ̂a bàay mɔɔŋ
He'll come to see me at 1 p.m. He came to see me at 1 p.m.

Response drill

The instructor reads a cue sentence then forms a question based on it. A student gives a response to it. The instructor forms a second sentence, and the student answers that. Sentences and responses are based on the cue sentence.

1. เมื่อเขาเรียนจบ เขาก็กลับมาเมืองไทย
mʉ̂a khǎw riancòp khǎw kɔ̂ɔ klàpmaa mʉaŋ thay
When he finished his studies, he returned to Thailand.
Question Response
เมื่อเขาเรียนจบเขาทำยังไง
mʉ̂a khǎw riancòp khǎw tham yaŋŋay
เขากลับไปเมืองไทย
khǎw klàp pay mʉaŋ thay
When he finished his studies, what did he do? He returned to Thailand.
2. เมื่อเด็ก ๆ เขาชอบหนีเรียน
mʉ̂a dèk ๆ khǎw chɔ̂ɔp nǐi rian
When he was a child, he liked to avoid studying.
Question Response
เมื่อเด็กๆ เขาเป็นยังไง
mʉ̂a dèk ๆ khǎw pen yaŋŋay
เขาชอบหนีเรียน
khǎw chɔ̂ɔp nǐi rian
What was he like, when he was a child? He liked to avoid studying.
เขาชอบหนีเรียนเมื่อไหร่
khǎw chɔ̂ɔp nǐi rian mʉ̂arày
เมื่อเด็ก ๆ
mʉ̂a dèk ๆ
When did he like to avoid studying? When he was a child.
3. ผมมาเมื่อเขาไปแล้ว
phǒm maa mʉ̂a khǎw pay lɛ́ɛw
I came when he had already gone.
Question Response
คุณมาเมื่อไหร่
khun maa mʉ̂arày
เมื่อเขาไปแล้ว
mʉ̂a khǎw pay lɛ́ɛw
When did you come? When he had already gone.
ตอนที่เขายังอยู่คุณมาหรือยัง
tɔɔnthîi khǎw yaŋ yùu khun maa rʉ̌ʉyaŋ
ยังไม่มา ผมมาเมื่อเขาไปแล้ว
yaŋ mây maa phǒm maa mʉ̂a khǎw pay lɛ́ɛw
Had you come while he was still there? Not yet. I came after he had already gone.
4. เมื่อผมเริ่มเรียนภาษาไทยใหม่ ๆ ผมคิดว่าภาษาไทยยากมาก
mʉ̂a phǒm rə̂əm rian phaasǎathay mày ๆ phǒm khít wâa phaasǎathay yâak mâak
Right after I started studying Thai, I thought it was very hard.
Question Response
เมื่อคุณเริ่มเรียนภาษาไทยใหม่ ๆ คุณรู้สึกยังไง
mʉ̂a khun rə̂əm rian phaasǎathay mày ๆ khun rúusʉ̀k yaŋŋay
ผมคิดว่าภาษาไทยยากมาก
phǒm khít wâa phaasǎathay yâak mâak
Right after you began studying Thai, how did you feel? I thought Thai was very hard.
ตอนนี้คุณคิดว่าภาษาไทยไม่ยากใช่ไหม
tɔɔnníi khun khít wâa phaasǎathay mâyyâak châymǎy
ไม่ใช่ ตอนนี้ผมคิดว่าไม่ยากเหมือนเมื่อตอนที่ผมเรียนใหม่ ๆ
mâychây tɔɔnníi phǒm khít wâa mâyyâak mʉ̌an mʉ̂a tɔɔnthîi phǒm rian mày ๆ
Now I think Thai isn't hard, right? Not so. Now you don't think it's (as) hard(as) when you first started studying it.

Recognition and familarization drill

Question Response
1. คุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วหรือยังครับ
khun àannaŋsʉ̌ʉ lêm níi còp lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ khráp
ผมอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วครับ
phǒm àannaŋsʉ̌ʉ lêm níi còp lɛ́ɛw khráp
Have you finished reading this book yet? I have finished reading this book.
2. คุณอ่านหนังสือเล่มนั้นจบแล้วหรือยังครับ
khun àannaŋsʉ̌ʉ lêm nán còp lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ khráp
ผมอ่านหนังสือเล่มนั้นยังไม่จบครับ
phǒm àannaŋsʉ̌ʉ lêm nán yaŋ mây còp khráp
Have you finished reading that book yet? I haven't finished reading that book yet.
3. คุณเขียนจดหมายจบแล้วหรือยังครับ ผมจะไปส่งให้
khun khǐancòtmǎay còp lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ khráp phǒm cà pay sòŋ hây
ผมเขียนจดหมายยังไม่จบครับ
phǒm khǐancòtmǎay yaŋ mây còp khráp
Have you finished writing that letter yet? I'll mail it for you. I haven't finished writing the letter yet.
4. คุณจะเรียนภาษาไทยจบเมื่อไหร่ครับ
khun cà rian phaasǎathay còp mʉ̂arày khráp
ผมจะเรียนจบเดือนหน้าครับ
phǒm cà riancòp dʉan nâa khráp
When will you finish studying Thai? I'll finish next month.
5. คุณเรียนบทที่สิบแปดจบแล้วหรือยังครับ
khun rian bòt thîi sìp pɛ̀ɛt còp lɛ́ɛw rʉ̌ʉyaŋ khráp
ผมเรียนบทที่สิบแปดยังไม่จบครับ
phǒm rian bòt thîi sìp pɛ̀ɛt yaŋ mây còp khráp
Have you finished studying lesson 18 yet? I haven't finished studying lesson 18 yet.
6. เมื่อคืนนี้คุณดูหนังจบไหมครับ
mʉ̂akhʉʉnníi khun duu nǎŋ còp mǎy khráp
เมื่อคืนนี้เราดูหนังไม่จบเพราะต้องรีบกลับบ้านก่อนหนังเลิก
mʉ̂akhʉʉnníi raw duu nǎŋ mây còp phrɔ́ tɔ̂ŋ rîip klàp bâan kɔ̀ɔn nǎŋ lə̂ək
Did you finish seeing the movie last night? (see to the end) No, because we had to hurry home before it hurry home before it was over.
7. คุณพูดจบไหมครับ
khun phûut còp mǎy khráp
ผมพูดไม่จบครับ เพราะเขาให้เวลาผมน้อยเกินไป
phǒm phûut mây còp khráp phrɔ́ khǎw hây weelaa phǒm nɔ́ɔy kəənpay
Did you finish telling your story. I didn't finish because they gave me too little time.
8. คุณเรียนมหาวิทยาลัยจบปีไหนครับ
khun rian mahǎawítthayaalay còp pii nǎy khráp
ผม(เรียน)จบปี พ.ศ. ๒๕๐๐
phǒm (rian) còp pii phɔɔsɔ̌ɔ sɔ̌ɔŋ phan hâa rɔ́ɔy
In which year did you graduate from the university? I graduated in B.E. 2500.
9. คุณจบจากมหาวิทยาลัยอะไรครับ
khun còp càak mahǎawítthayaalay àray khráp
ผมจบจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาครับ
phǒm còp càak mahǎawítthayaalay indianaa khráp
What university did you graduate from? I graduated from the University of Indiana.

Translation of basic episode: Part I

John is about to go visit a friend at the 7th Day Adventist Hospital. His friend has been ill for several days. He had a servant to get a taxi (for him). He didn't want to go for one himself, because whenever taxis see a Westerner, they ask for higher fares. The servant called a taxi for him. It was new. He told John the driver figured the fare from his house to the Adventist Hospital at 15 baht. John said it was too expensive. He had the servant bargain for 10. The taxi (driver) said that if he didn't get 12 baht, then he wasn't going because the traffic was heavy in that area. The driver drove very fast. John asked him to drive slower, but the driver didn't listen to him at all. John didn't know what to do. John didn't know at what time the hospital allowed one to visit patients. He got there too late, so he didn't get there in time to visit his friend. He called a taxi and told (the driver) to take him to the (Sunday) Market at the Pramane Grounds.

Translation of basic episode: Part II

John spent hours walking around at the Sunday Market. There were all kinds of things for sale there: things to use, plants, and pets. Some things were cheap; some expensive. John bought a lot of things. He bought toys for children and things to use for his wife. He bought unusual things that are not available in the U.S. for his mother and father. He thought he'd send some of these things to his mother and father in America at Christmas. He didn't know what he ought to give to his younger sister. The shopping done, John goes home. While he is standing looking for a taxi, he meets a friend. His friend is name Saman. Saman studied in America. After he graduated, he returned to Thailand and worked as an employee of the Ministry of the Interior. He got a grant to go observe work (1) in America in 1960. John met Saman while John was studying Thai in America. At that time he met many Thais because when there are Thais visiting Washington, State Department officials introduce them to the students of Thai, because they want student to meet Thais and to practice speaking Thai with many Thais. (1) An observation tour

Vocabulary

อำเภอ
amphəə
district, a subdivision of a changwat
ดูงาน
duuŋaan
to observe work, an observation
(ฝึก)หัด
(fʉ̀k) hàt
to practice, drill, train
ขณะที่
khànàthîi
while
คนไข้ (คน)
khonkhây (khon)
patients
ของเล่น (อย่าง)
khɔ̌ɔŋlên (yàaŋ)
play things, toy
เหล่านี้
làwníi
these, this group
เหล่านั้น
làwnán
those, that group
แนะนำ
nɛ́nam
to introduce, to advise, to suggest
คำแนะนำ
khamnɛ́nam
advice, suggestion, instruction
แปลก ()
plɛ̀ɛk ()
to be unusual, to be strange
สมาน
samǎan
male or female first name
สัตว์ (ตัว)
sàt (tua)
animal
สัตว์เลี้ยง (ตัว)
sàtlíaŋ (tua)
pet
ทุน (ทุน)
thun (thun)
a grant, fund, investment, a scholarship, a fellowship
ต้นไม้ (ต้น)
tônmáay (tôn)
plants, tree
Prev Index Next